Жалба Входящ номер Дата Статус
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-20-3 09.10.2019 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ДОИ-35 02.10.2019 В процес на обработка
Е-11Х-15-1 27.09.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-15-1 25.09.2019 В процес на обработка
АДМ. Д.8897/2019 Е-11Х-20-3 18.09.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ днес 17,09,2019 е спряно електрозахранването на фирма Ман-97-М ЕИК 121488828, от ЧЕЗ без да си направят труда и проверят и отчетат плащанията направени по банка. препращат си информацията на различни звена, но не правят нищо за да ни възстановят захранването, само губят време Е-11Х-00-37 17.09.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-28 17.09.2019 В процес на обработка
КОПИЕ НА ОТГОВОР В-11Х-00-33 16.09.2019 В процес на обработка
8810/2019 Е-11Х-20-3 16.09.2019 В процес на обработка
Е-11Х-15-1 12.09.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-19 12.09.2019 В процес на обработка
КОПИЕ НА ПИСМО Е-11Х-20-2 11.09.2019 В процес на обработка
Е-11Х-15-1 04.09.2019 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е-11Х-00-19 02.09.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-31 30.08.2019 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Test complaint В-11Х-00-35 30.08.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 „В и К” АД, гр. Ловеч относно въвеждането на одобрени по-високи цени от 01.09.2019 г. В-11Х-00-34 30.08.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-33 29.08.2019 В процес на обработка
КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТИ Е-11Х-20-1 21.08.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 Липса на водоснабдяване на производствено предприятие Ролпласт гр.Костиброд В-11Х-00-33 21.08.2019 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-31 20.08.2019 В процес на обработка
ДЕЛО 8901/2019 Е-11Х-20-1 19.08.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Като управител на Мотор-Байк ООД, ЕИК 200000618 се жалвам от неправомерно действие на Електроразпределение Юг ЕАД, във връзка с подадено заявление за проучване на условията и начина за присъединяване на ФЕЦ до 30 kW към електроразпределителната мрежа на основание чл. 24 т.1 от ЗЕВИ. Е-11Х-00-31 14.08.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Като управител на Мотор-Байк ООД, ЕИК 200000618 се жалвам от неправомерно действие на Електроразпределение Юг ЕАД, във връзка с подадено заявление за проучване на условията и начина за присъединяване на ФЕЦ до 30 kW към електроразпределителната мрежа на основание чл. 24 т.1 от ЗЕВИ. Е-11Х-00-30 14.08.2019 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-28 13.08.2019 В процес на обработка
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ТОДОР ЦОЛОВ В-11Х-00-17 13.08.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА Е-11Х-00-28 07.08.2019 В процес на обработка
ОТГОВОР ПО ЖАЛБА Е-11Х-00-19 06.08.2019 В процес на обработка
ИСКАНЕ Е-11Х-20-3 01.08.2019 В процес на обработка
ИСКАНЕ Е-11Х-20-2 01.08.2019 В процес на обработка
ИСКАНЕ ПО ЧЛ.19 Е-11Х-20-1 01.08.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ Е-11Х-00-19 31.07.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ Е-11Х-00-19 31.07.2019 В процес на обработка
5846/2019 Е-11Х-20-3 23.07.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-22 08.07.2019 В процес на обработка
КОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ Е-11Х-00-22 02.07.2019 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-04-46-21 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-20 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-19 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-18 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-49 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-17 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-И-48 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-47 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-46 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-45 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-44 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-43 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-42 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-12 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-11 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-10 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-48 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-38 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-37 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-36 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПР-35 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-34 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-33 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-И-32 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-31 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-И-30 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-29 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-28 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-27 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-8 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-7 27.06.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-04-46-6 27.06.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-04-46-5 27.06.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-04-46-4 27.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test В-11Х-00-26 27.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test ASAP В-11Х-00-25 27.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test В-11Х-00-24 26.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test В-11Х-00-23 26.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test В-11Х-01-1 26.06.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба относно Договор за присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД- Е-11Х-00-22 26.06.2019 В процес на обработка
ЧАСТНА ЖАЛБА Е-11Х-20-3 24.06.2019 В процес на обработка
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НОРМАТИВНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ВИДИМОСТ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В-11Х-00-17 20.06.2019 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА Е-11Х-00-21 18.06.2019 В процес на обработка
5846/2019 ОПРЕДЕЛЕНИЕ №4483/13,06,2019 Е-11Х-20-3 18.06.2019 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-288/ 13.06.2019 Г Е-11Х-00-6 14.06.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-19 11.06.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Здравейте Подавам жалба срещу ЧЕЗ за постоянното прекъсване на захранването в Дружба 2. Това продължава вече месеци наред, за по няколко часа на ден. Моля жалбата ми да бъде разгледана. Е-11Х-00-21 11.06.2019 В процес на обработка
ДОПЪЛНЕНИЕ Е-11Х-00-19 10.06.2019 В процес на обработка
В-11Х-00-17 05.06.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба срещу Актаел ЕООД от Елит Дизайн-09 ЕООД и Халачев-09 ЕООД Е-11Х-00-20 29.05.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба срещу "Актаел" ЕООД от "Елит Дизайн-09" ЕООД и "Халачев-09" ЕООД Е-11Х-00-19 28.05.2019 В процес на обработка
ИСКАНЕ Е-11Х-20-3 15.05.2019 В процес на обработка
ЖАЛБА С/У РЕШЕНИЕ 290/24,04,2019 Е-11Х-20-3 15.05.2019 В процес на обработка
ИСКАНЕ Е-11Х-20-2 15.05.2019 В процес на обработка
ЖАЛБА С/У РЕШЕНИЕ 289 Е-11Х-20-2 15.05.2019 В процес на обработка
ИСКАНЕ Е-11Х-20-1 15.05.2019 В процес на обработка
ЖАЛБА С/У РЕШЕНИЕ 291/24,04,2019 Е-11Х-20-1 15.05.2019 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-210/25,04,2019 Е-11Х-10-1 09.05.2019 В процес на обработка
МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕПИСКА № 78/2019 Г ЕКО ТРЕЙД АП РЕШЕНИЕ № 290/24.04.2019 Г Е-11Х-20-3 08.05.2019 В процес на обработка
МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕПИСКА № 77/2019 ЕКО ТРАФИК ЕООД РЕШЕНИЕ № 289/24.04.2019 Г Е-11Х-20-2 08.05.2019 В процес на обработка
МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕПИСКА № 79/2019 ПРИМСОЛ ЕООД РЕШЕНИЕ № 291/24.04.2019 Г Е-11Х-20-1 08.05.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 Пропуски в регулацията на ВиК сектора В-11Х-00-17 08.05.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 Тест В-11Х-00-16 24.04.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-1 16.04.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-04-46-2 15.04.2019 В процес на обработка
СЪГЛАСИЕ ДОИ-11 15.04.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК ТЕСТ В-04-46-1 15.04.2019 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-183/01,04,2019 Е-11Х-09-1 03.04.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Имаме изпратена жалбата на ел.поща: dker@dker.bg на дата 11.03.2019. Е-11Х-00-15 27.03.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-8 21.03.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-8 19.03.2019 В процес на обработка
ПОСТЪПИЛО ИСКАНЕ Е-11Х-19-1 18.03.2019 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-148/13,03,2019 Е-11Х-13-2 18.03.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test description В-11Х-00-12 18.03.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test description 2 В-11Х-00-11 18.03.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test description В-11Х-00-10 18.03.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-6 14.03.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 Тест, съжалявам Ади, налага се :) В-11Х-02-1 13.03.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test description В-11Х-00-9 13.03.2019 В процес на обработка
КОПИЕ ОТ ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ Е-11Х-00-8 11.03.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-6 27.02.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯВисока сметката за ел. енергия Здравейте, Ние сме Мария, Яна, Николай, Виктор и Юлиан Александрови и живеем в столичното предградие Нови Искър. През 2012 се роди Виктор, а през 2013 Юлиан и оттогава няма промяна в броя живущи в нашето жилище, нито в количеството електроуреди, които използваме. През 2012 г. преди да се роди първото ни дете, направихме основен ремонт на жилището отвъртре, като закупихме нови и енергоспестяващи уреди и осветителни тела. През 2013 г. решихме да санираме жилището и отвън и да осъвременим отоплителната система, с работеща на пелети такава, без да сме получили помощ от държавата за това. От този момент насам се забелязва тенденция в повишение на сметките за ел. енергия, като за месец февруари 2019 сметката достигна своя “апогей”, въпреки усилията и инвестициите ни в енергийна ефективност. Ние сме работещи хора, от 2014г. децата ни посещават детска градина и по голямата част от денонощието не сме вкъщи, за разлика от периода 2012 – 2014 година, когато съпругата ми е беше целодневно вкъщи с двете деца. По долу прилагаме фактури за електроенергия от 2012 до 2019 година, таблица с потреблението за съответната година и месец, както и средно дневни температури за отчетния период. От таблицата е видно средно месечно потребление за миналите пет години около 550 кВт/ч дневна и 180 кВт/ч нощна енергия на обща средна стойност 130,00 лв., като дори не се забелязва покачване в годините с отрицателни средно дневни температури, дори напротив?!? (вкъщи няма нито един отоплителен уред използващ електроенергия). През месец февруари 2019 г. използваната електроенергия по данни на Чез Елктро България АД е 1024 кВт/ч дневна и 322 кВт/ч нощна за сумата от 261,90 лв., като добавим и средно месечен разход за отопление/ пелети от около 360,00 лв. (4400кВт/ч) излиза, че нашето домакинство потребява енергия, колкото едно средо производствено предприятие, въпреки инвестицията в енергоспестяващи електроуреди и осветление. На база на изложените факти смятам, че има допусната грешка в измервателното устройство или в отчитането и моля за проверка и становище от страна на Чез Електро България АД. С Уважение, Семейство Александрови Е-11Х-00-8 27.02.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯВъв връзка с неправилно тълкуване на Закона за Енергетиката от страна на „ЕВН България електроснабдяване“ЕАД, което нанася огромен финансов ущърб на моята фирма Е-11Х-00-7 21.02.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯВчера 14.2.19 излезе сметката с падеж 11.3, но днес вече почват да начисляват лихва?! Това НОРМАЛНО ли е? Е-11Х-00-6 16.02.2019 В процес на обработка
Е-11Х-09-1 13.02.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯПоради техническа грешка изпращаме коригирана жалба към преписка с вх. № Е-11Х-20-3 Е-11Х-20-4 11.02.2019 В процес на обработка
Е-11Х-19-1 06.02.2019 В процес на обработка
ВКАРАНО С НОМЕР Е-11Х-00-4/06,02,2019 Е-11Х-00-5 06.02.2019 В процес на обработка
жалба срещу §18 Е-11Х-00-4 06.02.2019 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВАtest description ASAP В-11Х-00-3 05.02.2019 В процес на обработка
ВЪПРОСИТЕ СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТ НА МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКА Е-11Х-11-1 04.02.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-13-2 04.02.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-20-3 31.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-20-2 31.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-20-1 31.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-19-2 30.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-19-1 30.01.2019 В процес на обработка
СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ Е-11Х-18-2 30.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-18-1 30.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-16-1 26.01.2019 В процес на обработка
Е-11Х-10-1 25.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-15-1 25.01.2019 В процес на обработка
КОПИЕ ОТ ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ Е-11Х-13-2 22.01.2019 В процес на обработка
ПРИЛОЖЕНИЯ Е-11Х-13-2 22.01.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-10-1 21.01.2019 В процес на обработка
Е-11Х-09-1 17.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ С/У ЕВН Е-11Х-13-2 10.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-13-1 10.01.2019 В процес на обработка
Е-11Х-10-1 10.01.2019 В процес на обработка
Е-11Х-09-1 09.01.2019 В процес на обработка
ПОДПИСАНА Е-11Х-10-1 04.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-11-1 04.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-10-1 28.12.2018 В процес на обработка
КОПИЕ ОТ ОТГОВОР Е-11Х-08-1 27.12.2018 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА Е-11Х-10-1 27.12.2018 В процес на обработка
КОПИЕ ОТ ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ Е-11Х-08-1 27.12.2018 В процес на обработка
Е-11Х-09-1 19.12.2018 В процес на обработка
ЛОШО КАЧЕСТВО НА ЕЕ Е-11Х-10-1 17.12.2018 В процес на обработка
ПРЕКЪСВАНИЯ Е-11Х-09-1 14.12.2018 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-08-1 13.12.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-11 23.10.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-13-279-10 23.10.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-13-279-9 23.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-17-81-2 23.10.2018 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-03-2 23.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-8 19.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК DRAFT 1 18.10.2018 Draft
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-7 18.10.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-13-279-6 17.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-5 17.10.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-13-279-4 16.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-3 16.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-2 16.10.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-10-164-9 03.10.2018 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-10-164-6 03.09.2018 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-10-164-4 03.09.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-10-164-2 03.09.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-10-164-1 03.09.2018 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-02-5 03.09.2018 В процес на обработка

Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

Е-11Х-02-1 24.07.2018 В процес на обработка

Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

Е-11Х-01-1 17.07.2018 В процес на обработка