Съобщение с изх. № В-11ИН-00-329/24.01.2019 г. до г-жа Диана Вълчева относно издадено Решение № Ж-880/29.11.2018 г. по жалба с вх. № В-11ИН-00-329 от 27.07.2018 г. от г-жа Диана Вълчева срещу "Софийска вода" АД, гр. София
24.01.2019

Съобщение с изх. № В-11ИН-00-329/24.01.2019 г. до г-жа Диана Вълчева относно издадено Решение № Ж-880/29.11.2018 г. по жалба с вх. № В-11ИН-00-329 от 27.07.2018 г. от г-жа Диана Вълчева срещу "Софийска вода" АД, гр. София