Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-6/28.03.2018 г. до г-н Аркадиуш Берлински относно издадено Решение № Ж – 105/21.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-6/03.01.2018 г., подадена от Аркадиуш Берлински срещу "Електроразпределение Север" АД)
28.03.2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-6/28.03.2018 г. до г-н Аркадиуш Берлински относно издадено Решение № Ж – 105/21.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-6/03.01.2018 г., подадена от Аркадиуш Берлински срещу "Електроразпределение Север" АД)