Съобщение с изх. № E-11Д-00-46/14.03.2018 г. до г-жа Диана Огнянова относно издадено Решение № Ж – 513/22.12.2017 г. по жалба с вх. № 07.11.2017 г., подадена от г-жа Диана Огнянова срещу "Топлофикация София" ЕАД
14.03.2018

Съобщение с изх. № E-11Д-00-46/14.03.2018 г. до г-жа Диана Огнянова относно издадено Решение № Ж – 513/22.12.2017 г. по жалба с вх. № 07.11.2017 г., подадена от г-жа Диана Огнянова срещу "Топлофикация София" ЕАД