Съобщение с изх. № Е-04-02-379/28.03.2018 г. до г-н Димитър Ангелов относно издадено Решение № Ж – 144/08.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-379/20.12.2017 г., подадена от г-н Димитър Ангелов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
28.03.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-379/28.03.2018 г. до г-н Димитър Ангелов относно издадено Решение № Ж – 144/08.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-379/20.12.2017 г., подадена от г-н Димитър Ангелов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД